Pakalpojumi

Baltic Finance mērķis ir uz izcilu rezultātu balstītas ilgtermiņa attiecības, kuru pamatā ir mūsu komandas profesionalitāte, operativitāte un orientācija uz klientu vajadzībām. 

Uzņēmuma lēmums nodot grāmatvedību ārpakalpojumā nodrošina grāmatvedības procesu un izdevumu efektivizēšanu un optimizāciju, tāpat arī iespēju vairāk laika veltīt uzņēmuma pamatfunkcijām. Kā jūsu uzņēmuma ārējā grāmatvedības nodaļa mēs nodrošināsim visas grāmatvedības funkcijas un pat varam piedāvāt konsultācijas uzņēmējdarbības attīstībai vai profesionālu un operatīvu palīdzību darbaspēka piesaistē. Jums ir tikai jāizvēlas – vai ietaupot vēlaties saņemt pilna cikla grāmatvedības pakalpojumu, kas vienmēr sniegts nepieciešamajā apmērā un laikā, vai tikai noteiktas funkcijas, piemēram, grāmatvedības un nodokļu atskaites vai algu izmaksas. Sadarbība ar mums nozīme arī to, ka mūsu grāmatvedis sniegs pakalpojumu savlaicīgi un, atšķirībā no uzņēmuma grāmatveža, neaizbildināsies ar objektīvu aizņemtību, kad uzņēmuma vadībai pēkšņi nepieciešams saņemt atskaites vai operatīvo informāciju.

Ikdienas grāmatvedība samazina grāmatvedības izdevumus, uzticot mums kreditoru/debitoru saistību apstrādi, personāla izmaksas, nodokļu uzskati, tomēr organizējot grāmatvedības procesus daļēji pašā uzņēmumā un daļēji ārpakalpojumā – ietaupījums būs ievērojams, taču ne maksimāls.

Pilna servisa grāmatvedība sevī ietver ne tikai ikdienas grāmatvedības pakalpojumus, bet arī – kas ir pats būtiskākais uzņēmuma ilgtspējai – bilanču, gada un vadības pārskatu gatavošanu, kas sniedz svarīgu informāciju lēmumu pieņēmējiem, tādējādi tieši ietekmējot uzņēmuma darbību kā īsā, tā arī vidējā un ilgā termiņā. Tāpat piedāvājam konsultācijas un citus risinājumus izmaksu samazināšanai.

Vadības, finanšu, grāmatvedības un nodokļu atskaites

Finanšu plūsmas kontrole un uzraudzība

Lietvedības kārtošana un līgumu pārraudzība

Grāmatvedības konsultācijas

Iekšējais audits

Algu aprēķins un personāla uzskaite

Ikdienas grāmatvedība samazina grāmatvedības izdevumus, uzticot mums kreditoru/debitoru saistību apstrādi, personāla izmaksas, nodokļu uzskaiti, tomēr organizējot grāmatvedības procesus daļēji pašā uzņēmumā un daļēji ārpakalpojumā – ietaupījums būs ievērojams, taču ne maksimāls.

Pilna servisa grāmatvedība sevī ietver ne tikai ikdienas grāmatvedības pakalpojumus, bet arī – kas ir pats būtiskākais uzņēmuma ilgtspējai – bilanču, gada un vadības pārskatu gatavošanu, kas sniedz svarīgu informāciju lēmumu pieņēmējiem, tādējādi tieši ietekmējot uzņēmuma darbību kā  īsa, tā arī vidējā un ilgā termiņā. Tāpat mēs piedāvājam konsultācijas un citus risinājumus izmaksu samazināšanai.

Baltic Finance sniedz šādus pilna cikla grāmatvedības pakalpojumus:

Sazinies ar mums , mēs tev palīdzēsim

Kontrolējam un uzraugām finanšu plūsmu

Grāmatvedība neaprobežojas vien ar finanšu datu
iegrāmatošanu  un analīzi, tā ietver arī datu reālu izmantošanu
uzņēmuma interesēs! Baltic Finance sniedz uzņēmuma
faktiskās finansiālās darbības pārskatu un budžeta plānošanu,
sniedzot uzņēmumam būtiskus rezultātus nevis kā
ārpakalpojuma serviss, bet gan profesionāla ārpakalpojuma

plusma_500
  • Lietvedības kārtošana

    Baltic Finance piedāvā reģistrācijas pakalpojumus – PVN, ārvalstu darba devēju/darba ņēmēju reģistrācija. Esam ar pieredzi sagatavojot pieteikumus LIAA atbalstam un ārvalstu darbaspēka piesaistei.

  • Līgumu pārraudzība

    Baltic Finance administrācijas pakalpojumi ir cieši saistīti ar mūsu grāmatvedības servisu atbilstoši likuma prasībām, tāpēc līgumu pārraudzībai ir liela nozīme biznesa attīstībā, kas ietekmē finanšu plūsmu un precizitāti. Nodrošinām personāla līgumu sastādīšanu. Pakalpojumu līgumu, sadarbības un citu līgumu un to nosacījumu precīzu noteikumu un termiņu izpildi.

  • Konsultācijas

    Uzņēmējs ir ieinteresēts rūpēties sava biznesa darījumu kārtošanā un veiksmīgā attīstībā, bet bieži saskaras ar īpašām prasībām no valsts iestādēm, tāpēc Baltic Finance ir atbalsts kā ārpakalpojuma finanšu nodaļa uzņēmumiem Baltijas valstīs. Konsultējam ar grāmatvedību un uzņēmējdarbības optimizāciju saistītos jautājumos. Sniedzam skaidrojumus jaunākajām likumdošanas izmaiņām un to ieteikmi uz konkrēto uzņēmumu.

Komanda

Zane Pastare-Rozmisa

VALDES LOCEKLE, GALVENĀ GRĀMATVEDE

Epasts : zane@balticfin.eu

Ieva Sūniņa

Ieva Sūniņa

Vecākā grāmatvede

Epasts : ieva@balticfin.eu

Vita Daubare

VITA DAUBARE

Grāmatvede

Epasts : vita@balticfin.eu

Jaunumi

Sazinies ar mums