Kā pašnodarbināta persona maksā nodokļus?

Pašnodarbinātā persona Latvijā ir fiziska persona, kas ir reģistrēta VID kā komersanta. Pašnodarbinātājs (saimnieciskās darbības veicējs), kas maksā nodokļus vispārējā kārtībā. Ja pašnodarbinātais veic 10% VSAOI pensiju apdrošināšanai (mēneša ienākumi ˂ 500 eiro): Likme pensiju apdrošināšanai ir 23,91% (no VSAOI likmju sadalījuma). Piemēram, ja pašnodarbinātais ir veicis VSAOI 10% apmērā no 400 eiro mēnesī, t.i. […]