Algu aprēķins un personāla uzskaite

 

Baltic Finance kopā ar partneruzņēmumu Payroll Agency SIA piedāvā profesionālu un vienmēr savlaicīgu darbinieku darba laika uzskaiti, algu, bonusu un pabalstu aprēķinu un izmaksu, kā arī piekritīgo nodokļu / nodevu pārskaitīšanu valstij, tādējādi citastarp nodrošinot uzņēmuma reputāciju un novēršot darbinieku neapmierinātību.