Kā daļu no mūsu finanšu un darbības revīziju pakalpojuma mēs piedāvājam ekspertu audita plānošanas pakalpojumus, lai palīdzētu uzņēmumiem optimizēt iekšējās revīzijas procesus. Mūsu pieredzējušu profesionāļu komanda var palīdzēt jums racionalizēt finanšu un darbības revīzijas, lai nodrošinātu maksimālu efektivitāti un atbilstību.

Mūsu audita plānošanas pakalpojums ir izstrādāts, lai palīdzētu uzņēmumiem identificēt iespējamos riskus un izstrādāt efektīvas stratēģijas to mazināšanai. Mēs sākam ar rūpīgu jūsu organizācijas iekšējā audita procesu novērtējumu, lai iegūtu padziļinātu izpratni par jūsu darbību, politikām un procedūrām. Pamatojoties uz mūsu secinājumiem, mēs izstrādājam individuālu revīzijas plānu, kas pielāgots jūsu unikālajām vajadzībām un mērķiem.

Audit Planning
Audita plānošana

Mūsu ekspertu komanda cieši sadarbosies ar jums visa plānošanas procesa laikā, lai nodrošinātu, ka tiek iesaistītas visas ieinteresētās puses un ka audita plāns ir saskaņots ar jūsu uzņēmējdarbības mērķiem. Mēs izmantojam sadarbības pieeju, lai identificētu iespējamās riska jomas un izstrādātu visaptverošu, bet pietiekami elastīgu plānu, lai pielāgotos mainīgajiem apstākļiem.

Mūsu revīzijas plānošanas pakalpojums ietver:

Riska novērtējumu: Mēs veicam rūpīgu jūsu organizācijas darbības, politikas un procedūru analīzi, lai noteiktu iespējamās riska jomas.

Pielāgotu revīzijas plānu: Pamatojoties uz mūsu secinājumiem, mēs izstrādājam pielāgotu revīzijas plānu, kas ir pielāgots jūsu konkrētajām vajadzībām un mērķiem.

Ieinteresēto pušu iesaistīšana: Mēs cieši sadarbojamies ar visām ieinteresētajām pusēm, lai nodrošinātu, ka revīzijas plāns ir saskaņots ar jūsu uzņēmējdarbības mērķiem.

Visaptveroša ziņošanu: Mūsu komanda sniedz detalizētus ziņojumus, kuros izklāstīti mūsu konstatējumi, ieteikumi un turpmākie pasākumi.

Pastāvīgu atbalstu: Mēs sniedzam pastāvīgu atbalstu, lai palīdzētu jums īstenot mūsu ieteikumus un uzlabot jūsu iekšējā audita procesus.

Mūsu organizācija jau divus gadus izmanto šī uzņēmuma piedāvātos revīzijas plānošanas pakalpojumus, un mēs nevaram būt apmierināti ar rezultātiem. Komanda ir profesionāla, zinoša un patiesi apņēmusies palīdzēt mums sasniegt mūsu mērķus. Viņu pielāgotais revīzijas plāns ir palīdzējis mums identificēt potenciālos riskus un īstenot efektīvas stratēģijas to mazināšanai.
Incognito klients
Izpilddirektors

Biežāk uzdotie jautājumi

Audita plānošanas procesa ilgums var atšķirties atkarībā no jūsu organizācijas lieluma un sarežģītības. Tomēr parasti mūsu mērķis ir pabeigt plānošanas procesu 2-4 nedēļu laikā.

Mūsu revīzijas plānošanas pakalpojuma izmaksas ir atkarīgas no jūsu organizācijas īpašajām prasībām. Sazinieties ar mums jau šodien, lai pieprasītu pielāgotu cenu piedāvājumu.

Mūsu audita plānošanas ekspertu komandā ir sertificēti iekšējie auditori ar ilggadēju pieredzi šajā jomā. Viņiem ir dziļa izpratne par iekšējā audita paraugpraksi, un viņi ir apņēmušies palīdzēt uzņēmumiem sasniegt to mērķus.

Ja vēlaties optimizēt iekšējā audita procesus un uzlabot vispārējo uzņēmuma darbību, mūsu audita plānošanas pakalpojums var palīdzēt. Sazinieties ar mums jau šodien, lai pieprasītu pielāgotu piedāvājumu, kas balstīts uz jūsu konkrētajām prasībām.