Ir izsludināti grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā, kas padarīs vieglāku ikdienas darbu grāmatvežiem.

Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā Izdarīt Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā (Latvijas Vēstnesis, 2015, 222. nr.; 2017, 253. nr.; 2021, 224. nr.) šādus grozījumus: 1. Izteikt 97. panta pirmo daļu šādā redakcijā: “(1) Sabiedrība ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata un konsolidētā gada pārskata (ja tāds ir) apstiprināšanas iesniedz to Valsts ieņēmumu dienestam […]

Mākslīgā intelekta ietekme uz grāmatvedību un finanšu pakalpojumiem

Pasaulē notiek digitālā transformācija, un grāmatvedības un finanšu pakalpojumu nozares nav izņēmums. Mākslīgā intelekta (MI) integrēšana ir izraisījusi būtiskas pārmaiņas grāmatvedības un finanšu pakalpojumu sniegšanas veidā, kas ļauj nodrošināt efektīvākus un precīzākus procesus un uzlabot lēmumu pieņemšanu. Ikdienišķu uzdevumu automatizācija Mākslīgā intelekta tehnoloģijas spēj automatizēt ikdienišķus un atkārtotus uzdevumus, atbrīvojot laiku grāmatvežiem un finanšu speciālistiem, […]

Ārpakalpojuma grāmatvedības sniedzēju izaicinājumu izpēte Latvijā un Lietuvā

Pēdējos gados ir ievērojami pieaugusi grāmatvedības ārpakalpojumu izmantošanas tendence. Daudzi uzņēmumi, gan mazi, gan lieli, izvēlas izmantot ārpakalpojumus, lai samazinātu izmaksas, uzlabotu efektivitāti un samazinātu darba apjomu. Latvijas un Viļņas universitāšu pētnieku Ivitas Faitušas, Rasas Subačienes, Aidas Mačerinskienes 2019. g. noslēgtais, un gadu pēcāk publicētais pētījums “Ārpakalpojuma grāmatvedības izaicinājumi Latvijā un Lietuvā” pievēršas grāmatvedības ārpakalpojumu […]

Kas šogad notiks ar PVN? Tikai fakti.

PVN likme samazināta no 12% uz 5% visu veidu grāmatu piegādei, kā arī drukātajiem un citiem medijiem vai tiešsaistes izdevumiem. PVN likme 5% apmērā tiek piemērota grāmatām gan drukātā, gan elektroniskā formātā, ieskaitot piekļuvi tiešsaistē vai lejupielādes piekļuvi. PVN 5% likmes piemērošanai vairs nav nozīmes, vai grāmata ir vai nav izglītojoša literatūra, vai periodiskie izdevumi […]

Kā pašnodarbināta persona maksā nodokļus?

Pašnodarbinātā persona Latvijā ir fiziska persona, kas ir reģistrēta VID kā komersanta. Pašnodarbinātājs (saimnieciskās darbības veicējs), kas maksā nodokļus vispārējā kārtībā. Ja pašnodarbinātais veic 10% VSAOI pensiju apdrošināšanai (mēneša ienākumi ˂ 500 eiro): Likme pensiju apdrošināšanai ir 23,91% (no VSAOI likmju sadalījuma). Piemēram, ja pašnodarbinātais ir veicis VSAOI 10% apmērā no 400 eiro mēnesī, t.i. […]

Darba laiks grāmatvedības atskaitēs

Vairākus gadus par “normālo darba laiku” tika uzskatīts kalendārs, kurā bija norādītas darba dienas no pirmdienas līdz piektdienai. Ik pēc piecām dienām bija brīvdienas – sestdiena un svētdiena. Ko nozīme termins normālais darba laiks? Termins “normālais darba laiks” skaidrots Darba likuma 131. pantā: dienā – ne vairāk par 8 stundām (dažiem – ne vairāk par […]

Autotransports uzņēmumā, nodokļi un dokumentācija

Iedomājieties, ka esat iegādājies automašīnu un vēlaties to izmantot uzņēmuma vajadzībām, vai arī jums ir vienkārši izdevīgi, lai automašīna tiek reģistrēta jums piederošā uzņēmumā. Kam vajadzētu pievērst uzmanību? Automašīnai, kas ir uzskaitīta uzņēmumā, protams, ir jāatskaitās, jāuzrauga tā nobraukuma cipari, iztērēto budžetu degvielai, amortizācijas izmaksas. Taču, kad pienāk atskaišu iesniegšanas laiks, un grāmatvede kautrīgi klauvē […]

KAS BŪTU JĀŅEM VĒRĀ, ORGANIZĒJOT GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITI?

Grāmatvedības uzskaites organizēšana ir atkarīga no uzņēmuma “lieluma” (no darījumu, darbinieku, pamatlīdzekļu skaita), kā arī no uzņēmuma vadības prasībām. Uzņēmumam, kurš veic lielu skaitu darījumu, parasti ir nepieciešams grāmatvedis – darbinieks, kurš atrodas uzņēmuma telpās. Ārpakalpojumu grāmatvedi, nepieciešamības gadījumā var piesaistīt atsevišķu darbību veikšanai (piemēram, darba algas aprēķināšanai). Ja uzņēmums ir neliels, ar nelielu darījumu […]

KAM IR PIENĀKUMS KĀRTOT GRĀMATVEDĪBU?

Grāmatvedība ir jākārto visām personām, kuras veic saimniecisko darbību, kā arī atsevišķām citām personām (piemēram, biedrībām, nodibinājumiem). Tas ir noteikts likuma Par grāmatvedību 2.pantā.

KĀ VEIDOJAS MINIMĀLĀ ALGA?

Kas tad vispār ir minimālā alga? Tā ir valstī noteiktā minimālā atlīdzība stundā, dienā, nedēļā vai mēnesī, ko darba devējs var maksāt savam darbiniekam un par kuru darbinieks var likumīgi strādāt.  Valstī noteiktās minimālās algas izmaiņas visvairāk ietekmē zemāko apmaksāto darbinieku darbu, jo tieši viņi visbiežāk saņem minimālo algu un viņus tiešā veidā skar šīs […]