Finanšu plūsmas kontrole un uzraudzība

Control and monitoring of financial flows

Grāmatvedības procesi uzņēmumā neaprobežojas tikai ar finanšu uzskaiti, gudrās un atbildīgās rokās tie sniedz noderīgu un detalizētu informāciju, kas var būt uzņēmuma efektivitāti uzlabojošu lēmumu pamatā. 

Baltic Finance nodrošina vispusēju uzņēmuma faktiskās finansiālās darbības pārskatu un budžeta plānošanu, strādājot uzņēmuma labā vienlaikus kā pašaizliedzīgs grāmatvedis, kam saprotami uzņēmuma specifika un nākotnes mērķi, un tai pat laikā – esot profesionāla ārpakalpojuma firma ar savu “skata no malas” unikālo un daudzveidīgo pieredzi. 

Uzņēmums pie mums saņems attīstības rekomendācijas, kādas parasti par lielu naudu var saņemt auditorkompānijās.

Baltic Finance sniedz šādus pilna cikla grāmatvedības pakalpojumus:

Kontrolējam un uzraugām finanšu plūsmu

Grāmatvedība neaprobežojas vien ar finanšu datu
iegrāmatošanu  un analīzi, tā ietver arī datu reālu izmantošanu
uzņēmuma interesēs! Baltic Finance sniedz uzņēmuma
faktiskās finansiālās darbības pārskatu un budžeta plānošanu,
sniedzot uzņēmumam būtiskus rezultātus nevis kā
ārpakalpojuma serviss, bet gan profesionāla ārpakalpojuma

plusma_500
  • Lietvedības kārtošana

    Baltic Finance piedāvā reģistrācijas pakalpojumus – PVN, ārvalstu darba devēju/darba ņēmēju reģistrācija. Esam ar pieredzi sagatavojot pieteikumus LIAA atbalstam un ārvalstu darbaspēka piesaistei.

  • Līgumu pārraudzība

    Baltic Finance administrācijas pakalpojumi ir cieši saistīti ar mūsu grāmatvedības servisu atbilstoši likuma prasībām, tāpēc līgumu pārraudzībai ir liela nozīme biznesa attīstībā, kas ietekmē finanšu plūsmu un precizitāti. Nodrošinām personāla līgumu sastādīšanu. Pakalpojumu līgumu, sadarbības un citu līgumu un to nosacījumu precīzu noteikumu un termiņu izpildi.

  • Konsultācijas

    Uzņēmējs ir ieinteresēts rūpēties sava biznesa darījumu kārtošanā un veiksmīgā attīstībā, bet bieži saskaras ar īpašām prasībām no valsts iestādēm, tāpēc Baltic Finance ir atbalsts kā ārpakalpojuma finanšu nodaļa uzņēmumiem Baltijas valstīs. Konsultējam ar grāmatvedību un uzņēmējdarbības optimizāciju saistītos jautājumos. Sniedzam skaidrojumus jaunākajām likumdošanas izmaiņām un to ieteikmi uz konkrēto uzņēmumu.