Efektīvai kredītu pārvaldībai ir būtiska nozīme jebkura uzņēmuma finansiālajā veselībā. Tā ietver līdzekļu plūsmas uzraudzību un kontroli, nodrošinot savlaicīgu rēķinu apmaksu un līdz minimumam samazinot nedrošu parādu risku. Baltic Finance sniedz visaptverošus kredītu pārvaldības pakalpojumus, kas palīdz uzņēmumiem uzlabot naudas plūsmu un samazināt finanšu zaudējumu risku. Mūsu kredītu pārvaldības pakalpojums ir daļa no mūsu finanšu plūsmu kontroles un uzraudzības apakšsadaļas.

Mūsu kredītu pārvaldības pakalpojumi aptver visus kredītu kontroles aspektus, sākot no rēķinu sagatavošanas līdz maksājumu uzskaitei. Mūsu pieredzējušu kredītu vadītāju komanda cieši sadarbojas ar klientiem, lai izstrādātu pielāgotas kredītu pārvaldības stratēģijas, kas atbilst to unikālajām vajadzībām. Mūsu mērķis ir uzlabot naudas plūsmu, samazināt nedrošu parādu risku un nodrošināt savlaicīgu rēķinu apmaksu.

Credit Management
Credit Management

Galvenās funkcijas:

  1. Kredītu uzraudzība: Mēs uzraugām klientu kredītpolitiku, identificējam jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi, un sniedzam ekspertu konsultācijas par to, kā samazināt slikto parādu risku.
  2. Rēķinu izrakstīšana: Mūsu komanda nodrošina visu rēķinu izrakstīšanas procesu, sākot no rēķinu sagatavošanas līdz maksājumu izsekošanai. Mēs nodrošinām, ka rēķini ir precīzi, savlaicīgi un viegli saprotami.
  3. Maksājumu izsekošana: Mēs uzraugām maksājumus un sazināmies ar klientiem par kavētiem rēķiniem. Mūsu komanda sniedz arī detalizētus pārskatus par maksājumu statusu un naudas plūsmu.
  4. Klientu kredītu pārbaude: Mēs veicam potenciālo klientu kredītu pārbaudes, lai novērtētu to kredītspēju un identificētu iespējamos riskus.
Baltic Finance ir palīdzējusi mums uzlabot mūsu kredītu pārvaldības procesu. Viņu komanda ir ļoti profesionāla un vienmēr pieejama, lai atbildētu uz mūsu jautājumiem. Mēs ļoti iesakām viņu pakalpojumus.
Inkognito klients
Menedžeris

Biežāk uzdotie jautājumi

Lai veicinātu savlaicīgu maksājumu veikšanu, mēs izmantojam dažādas metodes, tostarp automatizētus atgādinājumus.

Tā kā katram uzņēmumam ir savas unikālas prasības, mēs piedāvājam pielāgotu cenu mūsu kredītu pārvaldības pakalpojumiem. Lūdzu, sazinieties ar mums, lai apspriestu jūsu konkrētās vajadzības un saņemtu pielāgotu cenu plānu.