Iekšējais audits

Iekšējā audita ieguvums:

Pārliecības radīšana uzņēmuma vadībai par procesu iekšējo kontroles sistēmu un risku mazināšanas iespējām.Iekšējais audits ir pārbaude kas notiek uzņēmuma iekšienē, respektīvi, to veic kāda persona no uzņēmuma (parasti pats grāmatvedis), lai pārbaudītu vai nav ieviesušās kādas kļūdas un izvērtētu uzņēmuma finansiālo situāciju. Iekšējo auditu var arī neveikt vispār, ja uzņēmējs vai grāmatvedis neuzskata to par vajadzīgu un akcionāri vai investori to nepieprasa, taču ir jāsaprot, ka no tā var būt dažādi ieguvumi. Pirmkārt, tas palīdz uzturēt kārtību uzņēmumā un savlaicīgi pamanīt kļūdas un novērst iespējamās. Tieši audits bieži vien ir tas, kas izglāb uzņēmējus bankrota vai nopietnām finansiālām problēmām. Vairums uzņēmēju izvēlas auditu veikt labprātīgi, lai pārliecinātos, ka viss ir kārtībā. Parasti iekšējo auditu veic reizi gadā, reizi pusgadā vai reizi ceturksnī. Mazākiem uzņēmumiem to vajadzētu veikt vismaz reizi gadā.