Mūsu finanšu un darbības revīziju pakalpojums piedāvā visaptverošu pieeju, lai palīdzētu uzņēmumiem optimizēt iekšējās revīzijas procesus. Mūsu pakalpojums ietver revīzijas plānošanu, darbu uz vietas un dokumentāciju, riska novērtēšanu un pārvaldību, kā arī iekšējās kontroles novērtēšanu, un katrs no šiem pakalpojumiem ir izstrādāts tā, lai nodrošinātu uzņēmumiem nepieciešamo dokumentāciju, analīzi un stratēģijas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu precīzu un atbilstošu finanšu un darbības revīziju.

Financial and operational audits
Finanšu un operatīvās revīzijas

Funkcijas:

  • Visaptveroša iekšējā audita procesu analīze
  • Individuāli pielāgoti audita plāni, kas pielāgoti jūsu unikālajām vajadzībām un mērķiem.
  • Rūpīga uzņēmējdarbības darbību dokumentēšana un analīze
  • Visaptverošs riska novērtējums un pielāgoti riska pārvaldības plāni
  • Iekšējās kontroles potenciālo trūkumu identificēšana un ieteikumi uzlabojumiem
  • Pastāvīgs atbalsts, lai palīdzētu īstenot ieteikumus un uzlabotu iekšējā audita procesus.

Audita plānošana

Audit Planning
Audita plānošana

Mūsu audita plānošanas pakalpojums ir paredzēts, lai palīdzētu uzņēmumiem identificēt potenciālos riskus un izstrādāt efektīvas stratēģijas to mazināšanai. Mēs veicam rūpīgu jūsu organizācijas iekšējā audita procesu novērtējumu un izstrādājam pielāgotu audita plānu, kas pielāgots jūsu unikālajām vajadzībām un mērķiem.

Lasīt vairāk

Klātienes audits un dokumentācija

Mūsu klātienes audita un dokumentācijas pakalpojums nodrošina rūpīgu dokumentāciju un analīzi, lai optimizētu jūsu iekšējā audita procesus, nodrošinot atbilstību un precizitāti. Mēs izmantojam visaptverošu pieeju, lai veiktu lauka darbu un apkopotu datus, nodrošinot, ka tiek aptverti visi jūsu uzņēmējdarbības aspekti.

Lasīt vairāk

Audit Fieldwork and Documentation
Klātienes audits un dokumentācija

Risku novērtēšana un pārvaldība

Risk Assessment and Management
Risku novērtēšana un pārvaldība

Mūsu riska novērtēšanas un pārvaldības pakalpojums ir paredzēts, lai palīdzētu uzņēmumiem aizsargāt sevi, identificējot iespējamos riskus un izstrādājot efektīvas stratēģijas to mazināšanai. Mēs veicam visaptverošu riska novērtējumu un izstrādājam pielāgotu riska pārvaldības plānu, kas pielāgots jūsu unikālajām vajadzībām un mērķiem.

Lasīt vairāk

Iekšējās kontroles novērtējums

Mūsu iekšējās kontroles novērtēšanas pakalpojums ir paredzēts, lai palīdzētu uzņēmumiem nodrošināt to iekšējās kontroles efektivitāti. Mēs veicam rūpīgu jūsu iekšējās kontroles, politikas un procedūru novērtējumu, lai noteiktu iespējamos trūkumus un sniegtu ieteikumus uzlabojumiem.

Lasīt vairāk

Internal Controls Assessment
Iekšējās kontroles novērtējums
Pēdējos trīs gadus esam izmantojuši šī uzņēmuma piedāvātos finanšu un darbības audita pakalpojumus, un mēs nevaram būt apmierināti ar rezultātiem. Viņu ekspertu komanda ir palīdzējusi mums identificēt potenciālos riskus un trūkumus mūsu iekšējā audita procesos un piedāvājusi efektīvas stratēģijas to mazināšanai. Viņu visaptverošā dokumentācija un analīze ir palīdzējusi mums nodrošināt atbilstību un precizitāti mūsu finanšu un darbības revīzijās.
Incognito klients
Izpilddirektors

Biežāk uzdotie jautājumi

Finanšu un darbības revīziju procesa ilgums var atšķirties atkarībā no jūsu organizācijas lieluma un sarežģītības. Tomēr parasti mēs cenšamies procesu pabeigt 6-8 nedēļu laikā.

Mūsu ekspertu komandā ir sertificēti iekšējie auditori ar ilggadēju pieredzi šajā jomā. Viņiem ir dziļa izpratne par iekšējā audita paraugpraksi, un viņi ir apņēmušies palīdzēt uzņēmumiem sasniegt to mērķus.

Our team of experts includes certified internal auditors with years of experience in the field. They have a deep understanding of internal audit best practices and are committed to helping businesses achieve their goals.

Ja vēlaties optimizēt iekšējā audita procesus un nodrošināt atbilstību un precizitāti, mūsu finanšu un darbības audita pakalpojums var palīdzēt. Sazinieties ar mums jau šodien, lai pieprasītu pielāgotu piedāvājumu, pamatojoties uz jūsu konkrētajām prasībām.