Mūsu iekšējās kontroles novērtēšanas pakalpojums ir būtiska mūsu finanšu un darbības revīziju piedāvājuma sastāvdaļa. Mūsu ekspertu komanda sniedz visaptverošu analīzi un ieteikumus, lai palīdzētu uzņēmumiem nodrošināt to iekšējās kontroles efektivitāti.

Mūsu iekšējās kontroles novērtēšanas pakalpojums ir izstrādāts, lai palīdzētu uzņēmumiem identificēt iespējamos trūkumus to iekšējās kontroles sistēmās un izstrādāt efektīvas stratēģijas to mazināšanai. Mēs sākam ar rūpīgu jūsu organizācijas iekšējās kontroles, politikas un procedūru novērtējumu, lai iegūtu padziļinātu izpratni par jūsu darbību.

Internal Controls Assessment
Internal Controls Assessment

Pamatojoties uz mūsu konstatējumiem, mēs izstrādājam individuālu novērtēšanas plānu, kas pielāgots jūsu unikālajām vajadzībām un mērķiem. Mūsu ekspertu komanda cieši sadarbosies ar jums visa procesa laikā, lai nodrošinātu, ka tiek iesaistītas visas ieinteresētās puses un ka novērtējuma plāns ir saskaņots ar jūsu uzņēmējdarbības mērķiem.

Mūsu iekšējās kontroles novērtēšanas pakalpojums ietver:

Visaptverošu novērtējumu: Mēs veicam rūpīgu jūsu iekšējās kontroles, politikas un procedūru analīzi, lai identificētu iespējamos trūkumus.

Pielāgotu novērtējuma plānu: Pamatojoties uz mūsu konstatējumiem, mēs izstrādājam pielāgotu novērtējuma plānu, kas ir pielāgots jūsu konkrētajām vajadzībām un mērķiem.

Ieinteresēto pušu iesaistīšanu: Mēs cieši sadarbojamies ar visām ieinteresētajām pusēm, lai nodrošinātu, ka novērtējuma plāns ir saskaņots ar jūsu uzņēmējdarbības mērķiem.

Ieteikumus uzlabojumiem: Mūsu komanda sniedz detalizētus ieteikumus, kā uzlabot jūsu iekšējo kontroli un procesus.

Pastāvīgu atbalstu: Mēs sniedzam pastāvīgu atbalstu, lai palīdzētu jums īstenot mūsu ieteikumus un uzlabot jūsu iekšējā audita procesus.

Pēdējo gadu esam izmantojuši šī uzņēmuma piedāvātos iekšējās kontroles novērtēšanas pakalpojumus, un esam bijuši ārkārtīgi pārsteigti par komandas sniegto kompetences līmeni un profesionalitāti. Viņu veiktais visaptverošais novērtējums un detalizētie ieteikumi ir palīdzējuši mums identificēt iespējamos trūkumus mūsu iekšējās kontroles sistēmās un īstenot efektīvas stratēģijas to mazināšanai.
Incognito klients
Izpilddirektors

Biežāk uzdotie jautājumi

Iekšējās kontroles novērtēšanas procesa ilgums var atšķirties atkarībā no jūsu organizācijas lieluma un sarežģītības. Tomēr parasti mēs cenšamies procesu pabeigt 4-6 nedēļu laikā.

Mūsu iekšējās kontroles novērtēšanas pakalpojuma izmaksas ir atkarīgas no jūsu organizācijas īpašajām prasībām. Sazinieties ar mums jau šodien, lai pieprasītu pielāgotu cenu piedāvājumu

Mūsu iekšējās kontroles novērtēšanas ekspertu komandā ir sertificēti iekšējie auditori ar ilggadēju pieredzi šajā jomā. Viņiem ir dziļa izpratne par iekšējā audita paraugpraksi, un viņi ir apņēmušies palīdzēt uzņēmumiem nodrošināt to iekšējās kontroles efektivitāti.

Ja vēlaties nodrošināt iekšējās kontroles efektivitāti un uzlabot vispārējo uzņēmuma darbību, mūsu iekšējās kontroles novērtēšanas pakalpojums var palīdzēt. Sazinieties ar mums jau šodien, lai pieprasītu pielāgotu piedāvājumu, pamatojoties uz jūsu konkrētajām prasībām.