Pašnodarbinātā persona Latvijā ir fiziska persona, kas ir reģistrēta VID kā komersanta.

Pašnodarbinātājs (saimnieciskās darbības veicējs), kas maksā nodokļus vispārējā kārtībā. Ja pašnodarbinātais veic 10% VSAOI pensiju apdrošināšanai (mēneša ienākumi ˂ 500 eiro): Likme pensiju apdrošināšanai ir 23,91% (no VSAOI likmju sadalījuma).

Piemēram, ja pašnodarbinātais ir veicis VSAOI 10% apmērā no 400 eiro mēnesī, t.i. 40 eiro, tad VSAOI objekts pensiju apdrošināšanai būs 167,29 eiro (40,00 : 23,91 × 100) un pensijas kapitāls 20% no iemaksu objekta, t.i. no 167,29 = 33,46 eiro.

Ja pašnodarbinātā ienākumi mēnesī ir 600 eiro, viņam ir jāmaksā VSAOI 31,07% no iemaksu objekta vismaz 500,00 eiro, t.i., 155,35 eiro (visiem apdrošināšanas veidiem). Pensijas kapitāls ir 20% no iemaksu objekta – 100,00 eiro.

Savukārt 10% pensiju apdrošināšanai no starpības 100 eiro (600 – 500), t.i. – 10 eiro, tātad papildus pensiju apdrošināšanai tiks reģistrēts VSAOI objekts 41,82 eiro (10,00 : 23,91 × 100) un pensijas kapitāls – 20% no 41,82 eiro ir 8,36 eiro.

Tāpat kā iepriekš 80% no samaksātā MUN novirza sociālās apdrošināšanas iemaksām. VSAA mikrouzņēmuma īpašnieka VSAOI objektu aprēķinās par pilnu mēnesi, kurā mikrouzņēmumam bijis apgrozījums, turklāt, ņemot vērā pašnodarbinātajam noteikto likmi.

Pēdējie grozījumi paredz, ka minimālās VSAOI netiek aprēķinātas un nav jāveic par periodu, kurā Ministru kabinets ir izsludinājis ārkārtējo situāciju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *