Kas tad vispār ir minimālā alga? Tā ir valstī noteiktā minimālā atlīdzība stundā, dienā, nedēļā vai mēnesī, ko darba devējs var maksāt savam darbiniekam un par kuru darbinieks var likumīgi strādāt. 

Valstī noteiktās minimālās algas izmaiņas visvairāk ietekmē zemāko apmaksāto darbinieku darbu, jo tieši viņi visbiežāk saņem minimālo algu un viņus tiešā veidā skar šīs algas izmaiņas. No šī gada minimālā bruto alga Latvijā ir 500 eiro. Valstiski galvenie iemesli, kāpēc tiek ieviesta minimālā alga, ir vairāki. Tiek uzskatīts, ka tā palielina dzīves līmeni visneaizsargātākajiem un nabadzīgākajiem iedzīvotājiem, paaugstinot vidējo dzīves līmeni, kā arī samazina valsts izdevumus šo iedzīvotāju grupu ienākumu pieauguma dēļ. Vienlaikus minimālā alga stimulē patēriņu, darba ražīgumu un motivē strādājošos strādāt vairāk.

Izmaksājot darba algu, tiek ieturēti vairāki nodokļi, daļu no kuriem sedz darba devējs, bet daļu – darba ņēmējs. Latvijā tiek piemērota iedzīvotāju ienākuma nodokļa jeb IIN progresīvā likme, kas nozīmē, ka nodokļa apmērs atkarīgs no kopējā ienākumu apjoma. Tā ienākumam līdz 20 004 eiro gadā ir jāmaksā 20% IIN, ienākumam, kas pārsniedz šo summu, bet nepārsniedz 62 800 eiro, jāmaksā 23%, savukārt lielākām algām – 31%. Ja darba vietā, kur iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, mēneša alga ir, piemēram, 2000 eiro, no 1667 eiro tiek ieturēti 20% IIN, bet no 333 eiro – 23%.

Gada diferencētais neapliekamais minimums ir atkarīgs no katra nodokļa maksātāja gada ienākumu apjoma. To un arī progresīvo likmi 31% apmērā piemēro gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas brīdī. Te gan svarīgi atcerēties, ka situācijās, kad ienākumi gada ietvaros ir mainījušies, Valsts ieņēmumu dienesta sākotnēji prognozētais neapliekamais minimums var atšķirties no aprēķinātā, tāpēc var rasties situācija, kad būs nepieciešams veikt papildu piemaksas.

No šī gada sākuma ir mainījusies valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu jeb VSAOI likme, kas šobrīd ir 34,09%. No minētās summas 23,59% maksā darba devējs, bet 10,5% – darba ņēmējs.

Saskaņā ar visu augstākminēto, šobrīd, kad minimālā alga Latvijā ir noteikta 500 eiro apmērā, šobrīd šīs algas saņēmēji “uz rokas” saņem nedaudz virs 420 eiro mēnesī.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *