Grāmatvedība ir jākārto visām personām, kuras veic saimniecisko darbību, kā arī atsevišķām citām personām (piemēram, biedrībām, nodibinājumiem). Tas ir noteikts likuma Par grāmatvedību 2.pantā.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *