Grāmatvedības uzskaites organizēšana ir atkarīga no uzņēmuma “lieluma” (no darījumu, darbinieku, pamatlīdzekļu skaita), kā arī no uzņēmuma vadības prasībām.

Uzņēmumam, kurš veic lielu skaitu darījumu, parasti ir nepieciešams grāmatvedis – darbinieks, kurš atrodas uzņēmuma telpās. Ārpakalpojumu grāmatvedi, nepieciešamības gadījumā var piesaistīt atsevišķu darbību veikšanai (piemēram, darba algas aprēķināšanai).

Ja uzņēmums ir neliels, ar nelielu darījumu skaitu un vadībai ir zināšanas par grāmatvedības kārtošanu, tad noteiktas darbības var veikt pats uzņēmuma vadītājs. Arī šādā gadījumā var piesaistīt ārpakalpojumu grāmatvedi atsevišķu darbību veikšanai (piemēram, iegrāmatoto datu pārbaudei, apkopošanai, atskaišu un deklarāciju sagatavošanai).

Ja uzņēmuma vadībai nav nepieciešama ikdienas kontaktēšanās ar grāmatvedi un uzņēmuma vadītājs izlēmis saņemt grāmatvedības ārpakalpojumus, tad uzņēmuma vadītājs noslēdz attiecīgu rakstveida līgumu ar ārpakalpojumu grāmatvedi, kurā noteikta grāmatvedības kārtošanas procedūra, pušu tiesības, pienākum un atbildība.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *