Grāmatvedis ir speciālists, kura pienākumos ietilpst uzņēmuma finanšu un ekonomiskās uzskaites dokumentāla uzturēšana. Pats vārds “grāmatvedis” radās 15. gadsimta beigās, kad Romas impērijā tika iecelts pirmais šīs profesijas pārstāvis. Tas nāk no vācu buch – “grāmata” un pavada – “turētājs”.Grāmatveža pienākumi var atšķirties atkarībā no darba jomas. Bet galvenokārt viņa uzdevumos ietilpst uzņēmuma finanšu uzskaites uzturēšana, organizācijas budžeta sastādīšana un pārskati par ienākumiem un izdevumiem. Speciālists nodarbojas arī ar algas uzskaiti, pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu nodokļu inspekcijai un fondiem. Grāmatvedis pārbauda saņemtās informācijas pareizību un, tērējot naudu, uzrauga likumu ievērošanu.Grāmatvedības nodaļas darbu stingri kontrolē, no vienas puses, darba devējs, no otras puses – Nodokļu un nodevu ministrija un Finanšu ministrijas dekrēti un dekrēti. Tāpēc speciālistam ir labi jāpārzina valsts organizāciju struktūra, kā arī jāvadās pēc likumdošanas, kas bieži mainās un dažkārt var būt ārkārtīgi pretrunīga.Kvalificēts grāmatvedis, kurš saprot visus grāmatvedības un nodokļu politikas jautājumus, ir nenovērtējams darbinieks. Bet, no otras puses, tas ir ļoti grūts darbs, jo jebkura kļūda aprēķinos var radīt disciplināro, administratīvo, finansiālo un pat kriminālatbildību.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *