PVN likme samazināta no 12% uz 5% visu veidu grāmatu piegādei, kā arī drukātajiem un citiem medijiem vai tiešsaistes izdevumiem. PVN likme 5% apmērā tiek piemērota grāmatām gan drukātā, gan elektroniskā formātā, ieskaitot piekļuvi tiešsaistē vai lejupielādes piekļuvi. PVN 5% likmes piemērošanai vairs nav nozīmes, vai grāmata ir vai nav izglītojoša literatūra, vai periodiskie izdevumi tiek izdoti vismaz reizi trijos mēnešos un kāda ir to vienreizējā tirāža. 5% PVN likme neattiecas uz erotiska un pornogrāfiska rakstura precēm, kas pilnībā vai galvenokārt ir paredzētas reklāmai, pilnībā vai galvenokārt sastāv no audiovizuāla satura vai mūzikas. Tā kā līdz ar PVN likuma 42. panta 5. daļas grozījumiem grāmata vairs nedrīkst būt oriģinālliteratūra vai mācību literatūra, no 01.01.2022g. PVN 5% likme attiecas arī, piemēram, uz kalendāriem kā informatīva un izglītojoša satura iespieddarbiem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *