Lietvedības kārtošana un līgumu pārraudzība


Baltic Finance piedāvā atbrīvot uzņēmumus no reģistrācijas procesu sloga, uzņemoties pārstāvniecību saziņā ar valsts iestādēm vai auditoriem, tādējādi ļaujot uzņēmuma fokusēties uz tam svarīgajām funkcijām. Mēs lieliski pārvaldām, tāpēc arī spējam ātri organizēt, kā PVN, tā ārvalstu darba devēju/darba ņēmēju reģistrācijas procesu, kā arī dalāmies savā praktiskajā ekspertīzē LIAA atbalsta pieteikumu gatavošanā un ārvalstu darbaspēka piesaistē.