Vadības, finanšu, grāmatvedības un nodokļu atskaites

Finanšu grāmatvedība ir likumā paredzēts pienākums visiem uzņēmumiem, lai visas finanšu darbības būtu caurskatāmas un izsekojamas. Būtībā tas ir apjomā liels, tomēr vienkāršu matemātisku darbību kopums, kas galarezultātā sniedz noteiktus skaitļus, un šo skaitļu pamatā ir veiktie ieraksti, reģistrētie dokumenti, debeta un kredīta operācijas – proti, uzņēmuma finanšu plūsmas kopsavilkums un finanšu stāvokļa konstatēšana pēc fakta, kas lēmumpieņēmējiem nesniedz par uzņēmumu plašāku ieskatu, tādējādi šādi dati maz palīdz biznesa plānošanā.

Vadības grāmatvedība ir tālākais process, pēc finanšu datu fiksēšanas un pamata analīzes. Vadības grāmatvedība palīdz uzņēmējiem pieņemt stratēģiski svarīgus lēmumus, kas var nodrošināt uzņēmuma attīstību nākotnē. Vadības grāmatvedība sevī ietver, piemēram, finanšu datu identificēšanu, tālāku aprēķināšanu, uzkrāšanu, izpēti, sagatavošanu, izvērtēšanu un, pats svarīgākais, prezentēšanu uzņēmējam un citām ieinteresētajām personām. Tas palīdz uzņēmējam saprast, kā rīkoties tālāk un kā attīstīt savu biznesu.