Finanšu pārskati ir būtiska jebkura veiksmīga uzņēmuma sastāvdaļa, kas ļauj ieinteresētajām personām pieņemt informētus lēmumus un noteikt jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi. Mūsu finanšu pārskatu pakalpojums sevī ietver plašu pakalpojumu klāstu, tostarp finanšu pārskatu sagatavošanu un pielāgotus pārskatus. Šajā sadaļā mēs detalizēti aplūkosim abus šos pakalpojumus, tostarp to funkcijas, priekšrocības un to, kā tie var palīdzēt jūsu uzņēmumam.

Finanšu pārskatu sagatavošana

Finanšu pārskati, tostarp bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķini un naudas plūsmas pārskati, ir būtiski finanšu pārskatu elementi. Tie sniedz ieinteresētajām personām pārskatu par uzņēmuma finanšu rezultātiem, ļaujot tām pieņemt informētus lēmumus. Mēs nodrošinām precīzus un savlaicīgus finanšu pārskatus, kas atbilst grāmatvedības standartiem, kā arī sniedzam finanšu pārskatu sagatavošanas pakalpojumus.

Financial reporting
Finanšu pārskati

Mūsu pakalpojumu klāstā ir:

Bilances sagatavošana: Bilance ir finanšu pārskats, kas parāda uzņēmuma aktīvus, saistības un pašu kapitālu konkrētā brīdī. Mēs nodrošinām precīzu un savlaicīgu bilances sagatavošanu, kas atbilst grāmatvedības standartiem.

Peļņas un zaudējumu pārskatu sagatavošana: Peļņas un zaudējumu aprēķins, ko dēvē arī par peļņas un zaudējumu aprēķinu, parāda uzņēmuma ieņēmumus, izdevumus un tīros ienākumus vai zaudējumus konkrētā laika posmā. Mūsu gatavotie peļņas vai zaudējumu aprēķini ir precīzi un atbilst grāmatvedības standartiem.

Naudas plūsmas pārskata sagatavošana: Naudas plūsmas pārskats sniedz detalizētu pārskatu par uzņēmuma naudas ieplūdēm un izplūdēm konkrētā periodā. Mēs precīzi un savlaicīgi gatavojam naudas plūsmas pārskatus, kas atbilst grāmatvedības standartiem.

Finanšu pārskatu galvenās iezīmes

Mūsu gatavotos finanšu pārskatus raksturo šādas iezīmes:

 • Savlaicīgums un precizitāte

  Mēs lepojamies ar to, ka sniedzam precīzus un savlaicīgus finanšu pārskatus, kas atbilst grāmatvedības standartiem.

 • Atbilstība

  Mūsu finanšu pārskati atbilst grāmatvedības standartiem, nodrošinot, ka ieinteresētās puses var paļauties uz sniegto informāciju.

 • Kompetence

  Mūsu pieredzējušo finanšu speciālistu komandai ir nepieciešamās prasmes un zināšanas, lai nodrošinātu finanšu pārskatu sagatavošanu augstā kvalitātē.

 • Rentabli

  Mēs piedāvājam mūsu klientu īpašajām prasībām atbilstīgo finanšu pārskatu gatavošanu, turklāt par izdevīgām cenām!

Pielāgoti pārskati

Pielāgoti finanšu pārskati sniedz detalizētu uzņēmuma finanšu rezultātu analīzi, ļaujot ieinteresētajām personām pieņemt pamatotus lēmumus. Mēs piedāvājam pielāgotus pārskatus, tostarp bilances, peļņas un zaudējumu pārskatus un naudas plūsmas pārskatus, kas ir pielāgoti mūsu klientu īpašajām vajadzībām. Mūsu pielāgotie pārskatu pakalpojumi ietver:

 • Pielāgošana

  Mēs pielāgojam savus pārskatus klientu īpašajām vajadzībām. Mēs varam sniegt tik detalizētus vai tik augsta līmeņa pārskatus, cik nepieciešams.

 • Precizitāte un savlaicīgums

  Saviem klientiem sniedzam precīzus un savlaicīgus pārskatus, kas ļauj ātri pieņemt pamatotus lēmumus.

 • Datu vizualizācija

  Mēs izmantojam datu vizualizācijas metodes, lai finanšu informāciju sniegtu viegli saprotamā formātā, tādējādi atvieglojot ieinteresētajām personām datu interpretāciju.

 • Rentablitāte

  Mēs piedāvājam rentablus pielāgotu pārskatu pakalpojumus, kas ir pielāgoti mūsu klientu īpašajām prasībām.

Jau vairākus gadus finanšu pārskatu sagatavošanā sadarbojos ar Baltic Finance un jāsaka, ka viņi ir labākie šajā nozarē. Viņi sniedz savlaicīgus un precīzus finanšu pārskatus, kas ir bijuši noderīgi, lai pieņemtu svarīgus biznesa lēmumus.
Incognito klients
Uzņēmuma vadītājs

Biežāk uzdotie jautājumi

Finanšu pārskati, tostarp bilances, peļņas un zaudējumu aprēķini un naudas plūsmas pārskati, sniedz ieinteresētajām personām pārskatu par uzņēmuma finanšu rezultātiem.

Finanšu pārskati ir svarīgi, jo tie sniedz priekšstatu par uzņēmuma finanšu rezultātiem un palīdz ieinteresētajām personām pieņemt informētus lēmumus.

Ja meklējat, kas jums varētu nodrošināt finanšu un pielāgotu pārskatu sagatavošanu, sazinieties ar mums jau šodien. Mēs piedāvājam precīzus, savlaicīgus un izdevīgus pakalpojumus, kas ir pielāgoti mūsu klientu īpašajām vajadzībām. Pieprasiet cenas piedāvājumu jau šodien, lai uzzinātu vairāk par mūsu pakalpojumiem un cenām.